طبق قانون

سازمان حقوق بشر ومحو خشونت (اچ آر ای وی او)

سازمان حقوق بشر ومحو خشونت (اچ آر ای وی او ) از این پس اچ آر ای وی او را که تحت ماده (35) قانون اساسی افغانستان و ماده (1) قانون سازمان غیر دولتی تشکیل شده است ، نام خواهد برد.

دفتر اصلی سازمان در کابل مستقر است. این سازمان ممکن است به تعداد دفاتر دیگر از جمله دفاتر ولایتی در مکانهایی که هیئت اجرایی بر اساس گسترش فعالیتها تعیین می کند ، داشته باشد.

نام این سازمان باید سازمان حقوق بشر ومحو خشونت باشد که با نام اختصاری (اچ آر ای وی او) از این پس برای نامگذاری سازمان استفاده خواهد شد. این یک سازمان غیرانتفاعی ، غیردولتی و غیر سیاسی است که تحت قوانین جمهوری اسلامی افغانستان گنجانده شده است.

اچ آر ای وی او منحصراً برای ارتقا حقوق بشر ، تثبیت دموکراسی ، تقویت دموکراسی و حفاظت از محیط زیست سازمان یافته است.

مشاوران حقوقی

Javid Ahamadi
Human Rights Law
Khalid Ahmadi
Legal Advisor

نتایج تحقیق

Download .pdf

: دیدگاه ، مأموریت و اهداف سازمان عبارتند از

:دیدگاه

جامعه ای بدون خشونت که در آن حقوق بشر ،  جامعه مدنی و دموکراسی رسمی شده است

: اعلامیه ماموریت

مأموریت اچ آر ای وی او پیشرفت حقوق بشر و جامعه مدنی ، حمایت از صلح و عدم خشونت ، تقویت حکمرانی خوب و توسعه پایدار در افغانستان از طریق حمایت ، افزایش آگاهی ، آموزش ، ظرفیت سازی ، تحقیق و برنامه توسعه با تمرکز بر بخش آسیب پذیر و حاشیه ای است از جامعه افغانستان به ویژه زنان ، معلولین ، کودکان و جوانان برای خودکفایی آنها

اهداف و مقاصد

هدف 1: پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی اساسی در افغانستان

افزایش آگاهی جامعه درباره موضوعات مربوط به حقوق بشر از طریق کمپین های عمومی و برنامه های آگاهی بخشی

توانمند سازی و حرکت سازی جامعه برای حمایت از حقوق بشر از طریق ایجاد ارتباط نزدیک بین جامعه و دولت.

ایجاد شبکه و هماهنگی منطقه ای و ملی برای نظارت ، مستند سازی و گزارش نقض حقوق بشر

ارائه خدمات آموزشی ، حقوقی و روانشناختی برای قربانیان نقض حقوق بشر و افراد در معرض خطر خصوصاً زنان ، کودکان و معلولین

حمایت از تغییر سیاست به منظور محافظت و ارتقا حقوق اساسی بشر برای اقشار آسیب پذیر جامعه

ترویج برابری زن و مرد و عدالت زن و مرد در افغانستان از طریق جریان اصلی نوعیت

توانمند سازی جامعه مدنی و صدای چمن زار در سطح محلی برای کمک به حمایت و پیشرفت حقوق بشر

هدف 2: تقویت حاکمیت خوب و حاکمیت قانون

توسعه نهادهای حاکم شفاف ، عملکردی و پاسخگو از طریق اجرای برنامه آگاهی عمومی درباره مسئولیت دولت

تقویت صدای شهروند افغانستان از طریق بهبود جامعه ، تقویت شبکه جامعه مدنی و اقدامات حمایتی

اجرای اقدامات مقابله با فساد از قبیل مستندات و مطالعات تحقیقاتی ، توانمندسازی جامعه مدنی و شبکه NGO و ابتکار عمل برای محدود کردن فرصت های اعمال فساد آمیز

بهبود عملکرد دولت از طریق حمایت از فعالیت ها ، افزایش ظرفیت های سازمان جامعه مدنی و بهبود روزنامه نگاری تحقیقی و رسانه های مستقل

از فرآیند اصلاحات در دولت به ویژه آژانس های اجرای قانون و سیستم عدالت از طریق ظرفیت سازی و تقویت سازوکار گزارش دهی پشتیبانی کنید

هدف 3: ایجاد ثبات در ایجاد دموکراسی و صلح

 

 

برای پرورش یک چارچوب قانونی برای مشارکت مدنی در افغانستان

 برای آوردن مفاهیم دموکراسی ، تحمل و حل منازعات در افغانستان

 افزایش آگاهی و حمایت از مسائل مربوط به صلح و دموکراسی

آماده شدن افراد اصلی در دولت ها ، ارتش ، نیروهای پلیس ، دانشگاه ها ، موسسات مذهبی و بخش بشردوستانه به مهارت های صلح سازی.

صورت  دایمی  و دررحال پیشرفت برای پایداری ابتکارات صلح و تبدیل آنها در هدف بیشتر گسترش فرهنگ صلح و دموکراسی در منطقه

ایجاد  ابعاد پیشگیری از درگیری در طیف وسیعی از نهادهای دولتی مانند دادگستری ، پلیس ، ارتش و خدمات ملکی

حمایت از سیاستگذاری ها ، نهادها و سازوکارهای محلی ، ملی و منطقه ای برای مدیریت و تنظیم اختلافات قبل از اینکه به خشونت تبدیل شوند

توسعه تفاهم و تحقیق منطقه ای برای زنان در ایجاد صلح و حمایت از سایر سازمان های غیردولتی در ایجاد برنامه های مرتبط

اچ آر ای وی او

مقررات متفرقه

آدرس

۳ حوزه ۶ ، کارته
کابل ، افغانستان

+93789138989
+93788138989

شبکه های اجتماعی

سازمان حقوق بشر و ریشه کن کردن خشونت

@HREVO_info

hrevo2009

ایچ آر ای وی او

سازمان ایچ آر ای وی او

لینک صفحات

ویبلاګ ایچ آر ای وی او

واقعات

وظایف

خدمات مشتریان

ایچ آر ای وی او

سازمان حقوق بشر و ریشه کن کردن خشونت