طبق قانون

سازمان حقوق بشر ومحو خشونت (اچ آر ای وی او)

سازمان حقوق بشر ومحو خشونت (اچ آر ای وی او ) از این پس اچ آر ای وی او را که تحت ماده (35) قانون اساسی افغانستان و ماده (1) قانون سازمان غیر دولتی تشکیل شده است ، نام خواهد برد.

دفتر اصلی سازمان در کابل مستقر است. این سازمان ممکن است به تعداد دفاتر دیگر از جمله دفاتر ولایتی در مکانهایی که هیئت اجرایی بر اساس گسترش فعالیتها تعیین می کند ، داشته باشد.

نام این سازمان باید سازمان حقوق بشر ومحو خشونت باشد که با نام اختصاری (اچ آر ای وی او) از این پس برای نامگذاری سازمان استفاده خواهد شد. این یک سازمان غیرانتفاعی ، غیردولتی و غیر سیاسی است که تحت قوانین جمهوری اسلامی افغانستان گنجانده شده است.

اچ آر ای وی او منحصراً برای ارتقا حقوق بشر ، تثبیت دموکراسی ، تقویت دموکراسی و حفاظت از محیط زیست سازمان یافته است.

مشاوران حقوقی

Javid Ahamadi
Human Rights Law
Khalid Ahmadi
Legal Advisor

نتایج تحقیق

Download .pdf

: دیدگاه ، مأموریت و اهداف سازمان عبارتند از

:دیدگاه

جامعه ای بدون خشونت که در آن حقوق بشر ،  جامعه مدنی و دموکراسی رسمی شده است

: اعلامیه ماموریت

مأموریت اچ آر ای وی او پیشرفت حقوق بشر و جامعه مدنی ، حمایت از صلح و عدم خشونت ، تقویت حکمرانی خوب و توسعه پایدار در افغانستان از طریق حمایت ، افزایش آگاهی ، آموزش ، ظرفیت سازی ، تحقیق و برنامه توسعه با تمرکز بر بخش آسیب پذیر و حاشیه ای است از جامعه افغانستان به ویژه زنان ، معلولین ، کودکان و جوانان برای خودکفایی آنها

اهداف و مقاصد

هدف 1: پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی اساسی در افغانستان

افزایش آگاهی جامعه درباره موضوعات مربوط به حقوق بشر از طریق کمپین های عمومی و برنامه های آگاهی بخشی

توانمند سازی و حرکت سازی جامعه برای حمایت از حقوق بشر از طریق ایجاد ارتباط نزدیک بین جامعه و دولت.

ایجاد شبکه و هماهنگی منطقه ای و ملی برای نظارت ، مستند سازی و گزارش نقض حقوق بشر

ارائه خدمات آموزشی ، حقوقی و روانشناختی برای قربانیان نقض حقوق بشر و افراد در معرض خطر خصوصاً زنان ، کودکان و معلولین

حمایت از تغییر سیاست به منظور محافظت و ارتقا حقوق اساسی بشر برای اقشار آسیب پذیر جامعه

ترویج برابری زن و مرد و عدالت زن و مرد در افغانستان از طریق جریان اصلی نوعیت

توانمند سازی جامعه مدنی و صدای چمن زار در سطح محلی برای کمک به حمایت و پیشرفت حقوق بشر

هدف 2: تقویت حاکمیت خوب و حاکمیت قانون

توسعه نهادهای حاکم شفاف ، عملکردی و پاسخگو از طریق اجرای برنامه آگاهی عمومی درباره مسئولیت دولت

تقویت صدای شهروند افغانستان از طریق بهبود جامعه ، تقویت شبکه جامعه مدنی و اقدامات حمایتی

اجرای اقدامات مقابله با فساد از قبیل مستندات و مطالعات تحقیقاتی ، توانمندسازی جامعه مدنی و شبکه NGO و ابتکار عمل برای محدود کردن فرصت های اعمال فساد آمیز

بهبود عملکرد دولت از طریق حمایت از فعالیت ها ، افزایش ظرفیت های سازمان جامعه مدنی و بهبود روزنامه نگاری تحقیقی و رسانه های مستقل

از فرآیند اصلاحات در دولت به ویژه آژانس های اجرای قانون و سیستم عدالت از طریق ظرفیت سازی و تقویت سازوکار گزارش دهی پشتیبانی کنید

هدف 3: ایجاد ثبات در ایجاد دموکراسی و صلح

 

 

برای پرورش یک چارچوب قانونی برای مشارکت مدنی در افغانستان

 برای آوردن مفاهیم دموکراسی ، تحمل و حل منازعات در افغانستان

 افزایش آگاهی و حمایت از مسائل مربوط به صلح و دموکراسی

آماده شدن افراد اصلی در دولت ها ، ارتش ، نیروهای پلیس ، دانشگاه ها ، موسسات مذهبی و بخش بشردوستانه به مهارت های صلح سازی.

صورت  دایمی  و دررحال پیشرفت برای پایداری ابتکارات صلح و تبدیل آنها در هدف بیشتر گسترش فرهنگ صلح و دموکراسی در منطقه

ایجاد  ابعاد پیشگیری از درگیری در طیف وسیعی از نهادهای دولتی مانند دادگستری ، پلیس ، ارتش و خدمات ملکی

حمایت از سیاستگذاری ها ، نهادها و سازوکارهای محلی ، ملی و منطقه ای برای مدیریت و تنظیم اختلافات قبل از اینکه به خشونت تبدیل شوند

توسعه تفاهم و تحقیق منطقه ای برای زنان در ایجاد صلح و حمایت از سایر سازمان های غیردولتی در ایجاد برنامه های مرتبط

اچ آر ای وی او

این سازمان از موسسات عمده زیل تشکیل شده است

هیئت مدیره

مدریت

هیئت مدیره عالی ترین نهاد تصمیم گیر سازمان است. امور سازمان تحت نظر هیئت مدیره اداره می شود

هیئت مدیره مسئولیت سیاستگذاری کلی ، هدایت و نظارت بر سازمان را بر عهده دارد. اعضای هیئت مدیره باید حداکثر 5 نفر باشند ، اما تعداد آنها از 3 عضو کمتر نیست. با اصلاح آیین نامه ، گاه گاهی تعداد مدیران کاهش می یابد. هیچ کاهشی مدت هر مدیر فعلی را کوتاه نمی کند و همچنین نباید تعداد مدیران در هر زمان به کمتر از سه کاهش یابد. اعضای هیئت مدیره می توانند مقیم افغانستان یا هر کشور دیگری باشند. هیئت مدیره غیر از هزینه های معقول هیچ چیزی دریافت نمی کند. مدیر اجرایی عضو هیئت مدیره برای اتصال هیئت مدیره و هیئت مدیره است

شنیدن گزارش های سالانه هیئت مدیره توسط مدیر اجرایی ارائه می شود

راهنمایی و نظارت استراتژیک را به سازمان ارائه دهید

قرار ملاقات و اخراج مدیر اجرایی

موافقت های استراتژی ها و سیاست های بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین برنامه های کاری سالانه

ارائه مشاوره بدون وقفه به مدیر اجرایی و سایر اعضای هیئت مدیره جهت اجرای تصمیمات هیئت مدیره و بهبود عملکرد سازمان

ارائه پیشنهادات مربوط به انحلال ، ادغام ، تغییر نام و اصلاحات در قانون

تصویب قوانین داخلی برای نظارت و گزارش دهی

اکثریت ساده در جلسه هیئت مدیره تصمیم گیری می کند ، مگر در مواردی که مفاد این اساسنامه صریحاً به روشهای مختلف اشاره داشته باشد

انتخاب اعضای جدید در هیئت مدیره و انتشار منظم لیست نهایی اعضای موجود در آن

هیئت مدیره وظیفه دارد لیست اعضای جدید را در دسترس عموم قرار دهد

هیئت مدیره در فعالیتهای روزمره سازمان دخالتی نخواهد داشت

تصمیم جلسه در یک کتاب خاص ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد

همه اعضای هیئت مدیره باید یک سال دوره خدمت کنند ، اما برای دوره های متوالی واجد شرایط انتخاب مجدد هستند

جلسات هیئت مدیره به چند صورت زیر برگزار می شود

جلسات عادی که هر سال یک بار به طور منظم برگزار می شود

جلسات فوق العاده: جلسات فوق العاده در موارد زیر برگزار می شود

درخواست شده توسط مدیر اجرایی

توسط یک چهارم اعضای هیئت مدیره درخواست شده است

هیئت مدیره حداقل سالی یکبار در دفتر مرکزی سازمان در ماه ژانویه تشکیل جلسه می دهد. جلسه رسمی هیئت مدیره ایجاب می کند که هر یک از اعضای هیئت مدیره حداقل دو هفته قبل اخطار کتبی را اعلام کرده باشد

در طول سه ماهه آخر هر سال مالی سازمان ، هیئت مدیره مدیرانی را برای جایگزینی افرادی كه در پایان سال مالی منقضی می شوند ، انتخاب می كند. این انتخابات در جلسه سالانه مدیران برگزار می شود که مطابق مقررات این آیین نامه فراخوانده می شود.

مدیران جدید با اکثریت مدیران حاضر در چنین جلسه ای انتخاب می شوند ، به شرط وجود اکثریت لازم برای مذاکرات. مدیرانی که به این ترتیب انتخاب می شوند ، یک دوره را از روز اول سال مالی بعدی آغاز می کنند.

برای تعیین مدیر اجرایی و اعضای جدید هیئت مدیره و سایر اقدامات برای تصویب حداقل پنجاه درصد اعضای هیئت مدیره باید در مذاکرات شرکت کنند.

در اینجا دو مامور هیئت مدیره ، متشکل از یک رئیس و سکرتر ، وظایف آنها به شرح زیر است:

رئیس باید به طور منظم جلسات هیئت مدیره را تنظیم کند ،

سکرتر مسئول ثبت سوابق اقدامات هیئت مدیره ، از جمله نظارت بر گرفتن صورتجلسه در تمام جلسات هیئت مدیره ، ارسال اطلاعیه های جلسه ، توزیع نسخه از صورتجلسه و دستور کار برای هر یک از اعضای هیئت مدیره و اطمینان از نگهداری سوابق شرکت است.

رئیس و سکرتر برای مدت زمان جلسه هیئت مدیره در میان اعضای حاضر با اکثریت آرا انتخاب می شوند
انتخاب مجدد رئیس و سکرتران مجاز است

رئیس هیئت مدیره ، که در همان زمان مدیر اجرایی هستند ، توسط هیئت مدیره برای مدت یک سال منصوب می شود. ماموریت آنها قابل تمدید است

سایر اعضای هیئت مدیره طبق قوانین و مقررات داخلی توسط مدیر اجرایی جذب می شوند

مدیر اجرایی بر اساس نیازهای سازمان ، شرایط این قانون نامه ، قوانین کار افغانستان و قوانین و مقررات داخلی در مورد استخدام سایر کارمندان تصمیم خواهد گرفت

مدیر اجرایی در غیاب خود اختیارات خود را به سایر اعضای کمیاجرایی میسپارد می کند.

جلسات کمیته اجرایی بصورت ماهانه به ریاست مدیر اجرایی برگزار می شود. اعضای هیئت مدیره گزارش های خود را به جلسه ارائه می دهند

در صورت نیاز ، جلسات فوق العاده کمیته اجرایی نیز توسط مدیر اجرایی یا اکثریت اعضای آن قابل فراخوانی است

در جلسات هیئت مدیره ، فعالیت ها و پروژه ها مورد ارزیابی قرار می گیرند و در مورد موضوعات مورد بحث تصمیمات مربوطه گرفته می شود

مدیر اجرایی ، نماینده و دارای اختیار قانونی برای اقدام به نام سازمان ، وظایف و اختیارات زیر را دارد که می تواند به یکی از اعضای هیئت مدیره تفویض شود.

 1. Authorities:
 2. Attend the meetings, national and international seminars and also governmental and non-governmental coordination meetings on behalf of the organization.
 3. Recruitment and dismissal of the personnel according to internal rule and regulation.
 4. Look after the preparation of the monthly, quarterly and annual reports.
 5. Monitor the quality of the work according to the agreed plan.
 6. Supervise the financial and administrative affairs of the organization.
 7. Appreciate, praise and promote the personnel based on the organization’s internal standards
 8. Advise, warn and dismiss the personnel based on the internal rules and regulations
 9. Propose work reorganization
 10. Signing of contracts and protocols with donors and other helping sources of the organization
 11. The Executive Director shall delegate their authorities to one of the members of the Management Board in hia absence.
 1. Duties
 2. Implement Board of Directors’ decisions.
 3. Design strategy in consultation and with the approval the Board of Directors and report on its implementation.
 4. Carry on daily financial, administrative and operational tasks and activities
 5. Establish order and discipline among the staff.
 6. Make proposals and make secure funding.
 7. Prepare and submit reports on organization’s activities and achievements to the Board of Directors on a regular basis.
 8. Release instructions and procedures for improving the implementation of the activities.
 9. Prepare working plans and distribute duties among the members of the Executive Committee.
 10. Solve problems facing the organization and handle claims and complaints addressed to the organization.
 1. The Executive Director can be dismissed in the following cases based on Board of Directors Decision:

  1. Not fulfilling of tasks and commitments.
  2. Committing actions which are considered as crime by Afghan laws and international agreements.
  3. Repeatedly violating internal rules and regulation, not performing the duties written in the job description.

مقررات متفرقه

آدرس

۳ حوزه ۶ ، کارته
کابل ، افغانستان

+93789138989
+93788138989

شبکه های اجتماعی

سازمان حقوق بشر و ریشه کن کردن خشونت

@HREVO_info

hrevo2009

ایچ آر ای وی او

سازمان ایچ آر ای وی او

لینک صفحات

ویبلاګ ایچ آر ای وی او

واقعات

وظایف

خدمات مشتریان

ایچ آر ای وی او

سازمان حقوق بشر و ریشه کن کردن خشونت