مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت

مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت (HREVO) با مجوز شماره 1559 در سال 2009 به طور رسمی در وزارت اقتصاد، دولت افغانستان ثبت شد. از زمان تأسیس با تمرکز بر حقوق بشر و ویژه بر حقوق زنان، ریشه کن کردن خشونت و افزایش آگاهی در موضوعات مرتبط HREVO یکی از مؤسسه های برجسته در کشور بوده است. این نهاد متشکل است از وکلای مدافع، اساتید دانشگاها، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر که از شهرت خوبی برخوردار هستند و سوابق خوبی در گذشته دارند.

هدف HREVO این است که “جامعه ای بدون خشونت که حقوق بشر و جامعه مدنی ارزش آن را نهادینه کنند” و مأموریت ما ارتقای حقوق بشر و جامعه مدنی، حمایت از صلح و دموکراسی، تقویت حکومت داری خوب و حاکمیت قانون در افغانستان از طریق حمایت، افزایش آگاهی، آموزش، ظرفیت سازی و برنامه تحقیقاتی با تمرکز بر بخش آسیب پذیر و حاشیه نشین جامعه افغانستان به ویژه زنان، معلولان، کودکان و جوانان برای خودکفایی آنها می باشد.

حقوق و بشر محوخشونت

دفاع از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مانند آزادی بیان

ادامه مطلب

ابتکارات صلح

HREVO به آوردن صلح و ثبات در افغانستان  متعهد است، به عنوان کشور

ادامه مطلب

دموکراسی و حکومت داری خوب

تقویت دموکراسی و حکومت داری خوب کانون اصلی این نهاد است

ادامه مطلب

جوانان

HREVO جوانان (زن و مرد) را سرمایه واقعی افغانستان می داند. آنهایی که

ادامه مطلب

انتشارات اخیر

رسانه های اجتماعی ما

فعالیت های ما در کلیپ های تصویری

تمویل کنندگان ما

آدرس

۳ حوزه ۶، کارته
کابل، افغانستان

+93789138989
+93788138989

شبکه های اجتماعی

Human Right & Eradication of Violence Organization

@HREVO_info

hrevo2009

HREVO

HREVO ORG

لینک صفحات

ویبلاګ ما

واقعات

وظایف

خدمات مشتریان

هریوو

مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت