اعضای تیم

هریوو (مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت)

آقای عبدالودود پدرام

رئیس اجرایی

عبدالودود پدرام لیسانس از حقوق جزا و ماستری در روابط بین الملل دارد. وی بیش از 15 سال تجربه در زمینه های رهبری، حقوق بشر، توانمند سازی زنان، تعامل جوانان و حمایت از مؤسسات ملی و بین المللی دارد. وی در حال حاضر ریئس اجرایی مؤسسه هریوو است.

خانم رخسار وردک

معاون

خانم وردک فارغ التحصیل رشته حقوق است و از دو سال به عنوان معاون این نهاد فعالیت دارد. وی همچنان در بسیاری از برنامه های آموزش های عملی، مسابقات محاکم تمثیلی و سمینارها در سطح ملی و بین المللی شرکت کرده است. وی همچنین حدود 3 سال در زمینه های مربوط به حقوق، خشونت مبنی بر جنسیت، حاکمیت قانون و توانمند سازی زنان کار کرده است 

آقای امین شهاب

مدیر برنامه

امین شهاب دارای ماستری در روابط بین الملل است. وی بیش از 8 سال تجربه در زمینه پروگرام منیجمنت، دیولپمنت و مدیریت پروژه، در سازمان های ملی و بین المللی دارد. وی در حال حاضر به عنوان مدیر برنامه در هریوو فعالیت می کند

آقای روح الله محمدی

مدیر مالی

آقای محمدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد و مسئول مدیریت مالی و گزارشگری است. او بیش از 5 سال تجربه در سازمانهای غیر دولتی مختلف را دارد. او به خوبی با آخرین سیستم و نرم افزار دپارتمان مالی آموزش دیده و روحیه خوبی در دستیابی به بهترین ها دارد.

خانم فرحناز اختیاری

مدیر پروژه

خانم اختیاری فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه آمریکایی افغانستان با بیش از 4 سال تجربی کاری در مدیریت برنامه، هماهنگی پروژه، رهبری، تحقیقات، ارتباطات و گزارش نویسی است. در حال حاضر، خانم اختیاری به عنوان مدیر پروژه در هریوو مشغول به کار است و در بسیاری از پروژه های مثل توانمندسازی زنان و خشونت جنسی کار کرده است.

آقای خلیل احمد رسولی

مسئول برنامه

آقای خلیل احمد رسولی به عنوان مسئول برنامه در هریوو کار می کند. آقای رسولی LLM در قوانین جنایی بین المللی و دیپلم مطالعات سازمان ملل و حل منازعات بین المللی دارد. وی بیش از چهار سال تجربه در زمینه حقوق بشر، ایجاد صلح و حل منازعات، خشونت جنسی، حاکمیت قانون و توانمند سازی زنان دارد. خلیل در زمینه تدوین برنامه درسی، فعالیتهای وکالت، نظارت، انجام کلینیک آموزش های حقوقی، تحقیق و مقاله نویسی تخصص دارد.

آقای قربان علی سدید

مدیر نظارت و ارزیابی

آقای قربان علی سدید در بخش مدیریت دولتی ماستری دارد. وی بیش از 7 سال تجربه در زمینه M&E، مدیریت معلومات، تجزیه و تحلیل معلومات با سازمان های ملی و بین المللی دارد. او به عنوان مدیر نظارت و ارزیابی با هریوو کار می کند.