کنفرانس حضور معنادار اقلیت های آسیب پذیر در روند صلح افغانستان در ولایت بدخشان دایر گردید

کنفرانس حضور معنادار اقلیت های آسیب پذیر در روند صلح افغانستان در ولایت بدخشان دایر گردید.

کنفرانس حضور اقلیت‌های آسیب پذیر در روند صلح افغانستان در ولایت بدخشان دایر گردید ۲۸‌میزان ۱۳۹۹
صبح امروز ۲شنبه ۲۸میزان سال جاری کنفرانس حضور اقلیت‌های آسیب پذیر در روند صلح افغانستان در ولایت بدخشان با حضور داشت محترم اختر محمد خیرزاد معاون ولایت بدخشان، عارفه نوید رئیس حقوق بشر، محمد ذاکر آرین عضوی شورای ولایتی، استوری یزدان‌پرست معاون جامعه مدنی، نماینده‌گان شماری از ادارات دولتی، استادان دانشگاه، بانوان و آقایان از طرف شبکه جامعه مدنی و موسسه‌ی حقوق بشر و محوی خشونت با همکاری اتحادیه اروپا دایر گردید.
در نخست محترم اختر محمد خیرزاده معاون ولایت بدخشان با اظهار سپاس و قدردانی از راه اندازی این برنامه؛ خاطرنشان ساخت، در این زمان صلح یک نیاز جدی برای مردم افغانستان می‌باشد و باید تمام اقشار جامعه در این پروسه مهیم و اساسی سهم فعال داشته باشند و از این روند به صورت درست پشتی‌بانی نمایند.
معاون ولایت بدخشان از تمام طرف های درگیر خواست دیگر وقت آن آمده تا دست به همدیگر داده و در کنار هم برادرانه زندگی نمایند.
وی از مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواست دست از برادر کشی و خون ریزی بردارند و به پروسه صلح بپیوندند.
آقای خیرزاده گفت: ما صلح همه شمول می خواهیم، ما صلح با عزت می خواهیم، تا به کی همدیگر را بی‌کُشیم؛ بیایید دست به دست هم داده و برای ترقی و پیشرفت جامعه تلاش نمایم.
در این کنفرانس نیز روی موضوعات مختلف از جمله: چالش‌ها و راه کارهای سیاسی برای شمولیت اقلیت‌های آسیب‌پذیر در روند صلح، چارچوب حقوقی و راه کارهای شمولیت همه اقشار مختلف جامعه در پروسه صلح توسط اشتراک کنند‌ه‌گان به بحث گرفته شد

Comments are closed.