17

صدای مردم به دوحه نمی‌ رسد

صدای مردم به دوحه نمی‌رسد برخی فعالان مدنی به این باورند که تیم مذاکره‌کننده‌ی دولت به نوعی ترکیب سهمیه‌بندی‌شده دارد و به همین دلیل نمی‌تواند از تمام مردم افغانستان نماینده‌گی کند؛ از همین رو به گفته‌ی آنان صدا و خواسته‌ی بخش بزرگی از مردم به گوش طرف‌ها ...

13

همبستگی زنان به عنوان نیروی تغییر در جامعه؛ بنایی با ستون‌های ناپایدار

همبسته‌گی زنان به عنوان نیروی تغییر در جامعه؛ بنایی با ستون‌های ناپایدار شماری از آگاهان به این باور اند که جامعه‌ی افغانستان در سال‌های پس از سقوط طالبان، نتوانسته است در حوزه‌های حقوق، برابری و عدالت اجتماعی به اهداف مورد انتظار دست یابد و مشخصاً در را ...

123412103_1758305857654599_6921902568190152141_n (1)

گفتمان حقوق زنان؛ پروژه‌ای که باید پروسه شود

گفتمان حقوق زنان؛ پروژه‌ای که باید پروسه شود شماری از پژوهش‌گران به این باور اند که طی دو دهه‌ی گذشته در افغانستان مفهوم حقوق زنان در ادبیات سیاسی و اجتماعی جای گرفته است، اما بسیاری از تلاش‌ها در این راستا به دلایلی از جمله پروژه‌ای بودن آن‌ها، چندان مو ...

123594675_1759600647525120_3569031456816259884_n (1)

اعلامیه گروه کاری مشترک جامعه مدنی

اعلامیه گروه کاری مشترک جامعه مدنی در پیوند به حمله تروریستی بالای دانشگاه/پوهنتون کابل۳ نوامبر ۲۰۲۰گروه کاری مشترک جامعه مدنی، حمله تروریستی بالای دانشگاه/پوهنتون کابل را جنایت علیه بشریت دانسته و شدیداً تقبیح می نماید. گروه کاری مشترک جامعه مدنی ضمن ا ...

126143018_1773006169517901_8887048241536466278_n (1)

رعایت حقوق بشر متضمن صلح پایدار است

رعایت حقوق بشر متضمن صلح پایداراست است حفظ قانون اساسی کشور، به‌ویژه فصل دوم آن از موضوعاتی است که همواره شهروندان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، حقوق زن و جامعه‌ی مدنی به عنوان خواست‌شان از مذاکرات صلح به آن تاکید کرده‌اند. محمدجواد دادگر، مسئول دفتر ساحوی ک ...

کجروی‌های اجتماعی با پوشش ارزشی؛ بهانه‌ ای که نباید به دست دشمن داد

کج‌روی‌های اجتماعی با پوشش ارزشی؛ بهانه‌ای که نباید به دست دشمن داد شماری از فعالان مدنی به این باورند که برخی مسائل اجتماعی در کشور که مخالف آموزه‌های دینی است، زیر عنوان ارزش در جامعه جواز دارد و چنین مسائلی در این شرایط که گفت‌وگوهای صلح در جریان است، ...

125948304_1773013852850466_5312579863302929752_n

برای حفظ آزادی مبارزه خواهیم کرد

برای حفظ آزادی مبارزه خواهیم کرد آغاز گفت‌وگوهای صلح دولت افغانستان با گروه طالبان، با نگرانی‌هایی در میان شهروندان، به‌ویژه زنان همراه شده است. در این میان زنان فعال در حوزه‌های گوناگون از جمله بانوان ورزش‌کار با ابراز نگرانی از چگونگی وضعیت حقوقی زنان ...

126309785_1776311635854021_1477971350953763448_n

دولت نباید در مورد حقوق زنان کوتاه بیاید

دولت نباید در مورد حقوق زنان کوتاه بیاید ا توجه به رویکرد طالبان نسبت به زنان، نگرانی‌هایی در رابطه با طرح محدودیت‌هایی در مورد حقوق این گروه از شهروندان از سوی تیم طالبان در گفت‌وگوهای صلح وجود دارد. آگاهان به این باورند که نمایندگان دولت افغانستان در م ...

125935667_1773017539516764_8440326508770990801_n

پیام حضور زنان در مذاکرات صلح برای طالبان: زنان جنس دوم نیستند

پیام حضور زنان در مذاکرات صلح برای طالبان: زنان جنس دوم نیستند شماری از فعالان در بخش حقوق زن به این باورند که حضور نمایندگان زن در مذاکرات صلح می‌تواند این پیام را به طالبان برساند که زنان به‌عنوان نیمی از شهروندان کشور می‌توانند در تمام عرصه‌ها سهمی بر ...

126143021_1776303725854812_5806378176093063969_n

ناامنی فرصت پیشرفت را از زنان گرفته است

ناامنی فرصت پیشرفت را از زنان گرفته است از دوران مکتبش می‌گوید، از این‌که همیشه آرزو داشته مکتبی که در آن درس می‌خواند، ساختمان داشته باشد. حتی حالا که تا یک مقطع عالی تحصیلی درس خوانده، از شرایط تحصیلی زنان در محل زندگی‌اش ناراضی است؛ زیرا به گفته‌ی او ...