درباره ما

مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت (هریوو) یک مؤسسه افغانی مستقل، غیرانتفاعی و با رهبری جوانان است که در سال 2009 توسط گروهی از افراد فداکار متشکل از وکلا، فعالان حقوق بشر و  جامعه مدنی، حامیان دانشگاهیان و متخصصان تأسیس شد  که در بخش های مختلف کارهای غیر دولتی را انجام داده است. در دهه گذشته هریوو یک سازمانی که به سرعت در حال رشد است و به عنوان یکی از مؤسسات پیشرو و فعال جامعه مدنی در افغانستان به ویژه در زمینه های حقوق بشر، حقوق زنان، ابتکارات صلح و حکومت داری خوب نامیده شده است.

تعهد این موسسه برای ارتقا هماهنگی و همکاری بیشتر بین گروه های جامعه مدنی باعث احترام فراوان آن در بین تمام مؤسسات جامعه مدنی افغانستان و همچنین مؤسسه های غیردولتی بین المللی مربوطه و جامعه اهدا کنندگان شده است. از همه مهمتر، طی ۹ سال گذشته هریوو  توانسته است رابطه خوبی با دولت های محلی و جوامع محلی در ولسوالی ها و مناطقی که در آنها فعال است برقرار کند. این رابطه در اجرای موفقیت آمیز پروژه های زیادی که هریوو در برخی از مناطق دور افتاده کشور اجرا کرده نقش مهمی داشته است.

هریوو توانسته است به مناطق دور دست (مستقیم یا از طریق شرکا) افغانستان برسد. این سازمان ده ها پروژه مختلف را در زمینه های وکالت، حاکمیت قانون، آموزش مدنی، دسترسی به عدالت، مشارکت جوانان، ایجاد صلح و تحقیقات اجرا کرده است. در نتیجه، مؤسسه هریوو گسترده ترین شبکه سازمان های جامعه مدنی بنیادی، اهدا کنندگان، شرکا و افراد متعهد را در سراسر افغانستان با حدود 386 عضو و شریک (186 عضو سازمان، 200 عضو منفرد) ایجاد کرده است.

دفاتر ساحوی و ولایتی هریوو در ولایات بلخ، ننگرهار، هرات و بامیان قرار دارد و پروژه ها را در ولایات دایکندی، بلخ، ننگرهار، لغمان، قندهار، سمنگان، غور، هرات و پروان اجرا می کند

ثبت رسمی در

وزارت اقتصاد– MoE

مشارکتهای رسمی

وزارت امور زنان– MoWA

وزارت تحصیلات عالی– MHE

وزارت شهدا و معلولین– MMD

عضویت رسمی               

۱. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان   

۲. وزارت امور زنان            

۳. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

۴. معاونت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ

۵. دفتر عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری

۶. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

۷. سازمان شبکه جامعه مدنی افغانستان برای صلح

۸. گروه هماهنگی عدالت انتقالی

۹. گروه هماهنگی جوانان

۱۰. گروه هماهنگی حاکمیت قانون

۱۱. گروه هماهنگی حقوق خانواده

هدف ما

هریوو تلاش می کند تا به جامعه ای کمک کند که حقوق هر شهروند مورد احترام و حمایت قرار گیرد و هر شهروند در یک محیط آرام و مدنی و عاری از هر نوع خشونت زندگی کند و شهروندان از نظر اجتماعی و سیاسی از آن مطلع شوند و در نتیجه می تواند دولت خود را حفظ کند بدون ترس از مواجهه با تعقیب بعدی، پاسخگو باشد.

ماموریت ما

هریوو یک موسسه غیر دولتی است که رهبری آن در دست جوانان بوده و متمرکز بالای امور جوانان میباشد. با تمرکز خاص بالای جوانان، این موسسه با اقشار مختلف جامعه در سرتاسر افغانستان کار نموده تا بتواند حقوق بشر، صلح، حکومت داری خوب، و حاکمیت قانون را توسعه داده و خشونت را کاهش دهد. مؤسسه هریوو با جوانان اجتماعات محلی کار نموده تا بتواند اهداف خود را یک معنی منطقوی داده و همکاری محلی و منطقوی را بدست آورد. هریوو تاکید می ورزد که با تمام سهامداران به خصوص مؤسسات جامعه مدنی، نهادهای رسمی و غیررسمی جوانان، تمویل کننده گان و سایر موسسات دولتی و غیردولتی باید هماهنگی و همکاری مؤثر و دوامدار صوردت گیرد. هریوو سعی می نماید که جوانان افغانستان را در سطح اول تمام فعالیت های توسعه ای قرار دهد و متیقن است که این اقدام یگانه راه است که میتواند سبب تغیر مثبت و طویل المدت در کشور گردد.

راه و روش ما

یک راه و روش پایدار برای دستیابی به حداکثر تدوین شده است، حقوق بشر مبتنی بر نیاز و رویکردهای مبتنی بر حق ایجاد شده است که مشکل را با مشارکت جامعه و بسیج همه منابع اصلي و محلی مشخص می کند. اهداف این برنامه با کمک آنهاد های تمویل کننده، شرکای جامعه مدنی، جامعه و نهادهای ملی تحقق می یابد

هدف سازمانی

ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان

اهداف استراتژیک

۱.ارتقا و حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان.

۲. کاهش دادن خشونت علیه زنان.

۳. ترویج و تقویت دادن صلح و رویكردهای حل مسالمت آمیز منازعات.

۴. ترویج و تقویت حکومتداری خوب و حاکمیت قانون.

HREVO VALUES

هریووبا امانت و صداقت در طراحی، اجرا و ارزیابی همه برنامه های خود و روابط خود با ذینفعان، تمویل کنندگان و شرکا عمل می کند.

هریوو در حال همکاری با جوانان برای تقویت تغییرات مثبت، و توانمند سازی آنها است تا به عنوان عوامل تغییر در جامعه خود عمل کنند.

هریوو متعهد است که در همکاری نزدیک با انجمن های جوانان کار کند و در تمام برنامه ها و پروژه های خود مشارکت فعال خود را بدست آورد. هریوو به توانایی های جوانان اعتقاد دارد و آنها را در خط مقدم فعالیت ها و تصمیم گیری های خود قرار می دهد.

هریوو کاملاً به دانش مردم در مورد امور جامعه خود اعتقاد دارد. بدین ترتیب متعهد شده است مردم را هنگام تصمیم گیری درباره مشکلات محلی آنها و چگونگی یافتن راه حل برای رفع آنها در رأس قرار می دهد.

هریوو

ارتقای حقوق بشر
محو خشونت علیه زنان
توانمندسازی جوانان
آموزش و افزایش آگاهی
توانمندسازی زنان
ارتقای دموکراسی و صلح

آدرس

۳ حوزه ۶، کارته
کابل، افغانستان

+93789138989
+93788138989

لینک صفحات

ویبلاګ ایچ آر ای وی او

واقعات

وظایف

خدمات مشتریان

هریوو

مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت