27

نیاز به بلوغ جامعه برای دست‌رسی کامل بانوان به حقوق اساسی؛ زنان راه درازی در پیش دارند

نیاز به بلوغ جامعه برای دست‌رسی کامل بانوان به حقوق اساسی؛ زنان راه درازی در پیش دارند سانچارکی: نیاز است که در کنار پایان‌دادن به جنگ، در جهت رشد فرهنگ، تغییر ذهنیت‌های حاکم بر جامعه و روشن‌کردن اذهان عامه از راه‌های مختلف کارهایی صورت بگیرد تا جامعه به ...

26

به دنبال تفاهم‌هایی در میان تفاوت‌ها؛ زنان از دردهای مشترک ‌شان می‌گویند

به دنبال تفاهم‌هایی در میان تفاوت‌ها؛ زنان از دردهای مشترک ‌شان می‌گویند مشترک میان آنان و به اشتراک‌گذاشتن این درد با دیگران است. عطیه مهربان، از اعضای کارزار روایت زنانه، در گفت‌وگویی با شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر (شبکه) می‌گوید که آغاز کار آن‌ها د ...

25

ملاقات کمیته‌ی دادخواهی برای اقلیت های قومی و مذهبی با خانم شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ملاقات کمیته‌ی دادخواهی برای اقلیت های قومی و مذهبی با خانم شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کمیته‌ی دادخواهی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی که متشکل از نماینده‌گان شوراهای سرتاسری اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌باشد، به ابتکار شبکه‌ی جامعه مد ...

20

در گفت‌ وگوهای صلح، زنان نباید قربانی شوند

در گفت‌ وگوهای صلح، زنان نباید قربانی شوند بحث نادیده گرفته‌شدن حقوق و دست‌آوردهای زنان در گفت‌وگوهای صلح، از جمله نگرانی‌های بزرگ آنان است. برخی از فعالان حقوق زن در بغلان، از چندی به این سو، با شعار «ما به عقب برنمی‌گردیم» این نگرانی را ابراز کرده‌اند. ...

6

در سایه‌ی نا‌امن افراطیت؛ «برخی دختران در بامیان، اجازه ندارند مکتب را به پایان برسانند»

ر سایه‌ی نا‌امن افراطیت؛ «برخی دختران در بامیان، اجازه ندارند مکتب را به پایان برسانند» با این‌که از بامیان همواره به عنوان یکی از ولایت‌های امن کشور، به ویژه برای بانوان یاد شده، اما گویا در برخی از مناطق آن، نا‌امنی و اندیشه‌های افراطی به مشکلی جدی برا ...